Wysokość wpisowego zwiększa się wraz ze zbliżającym się terminem zawodów. O wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Terminy i wysokości opłaty:


  • 90 PLN - I termin (do 31 grudnia 2018r.)
  • 110 PLN - II termin (do 31 stycznia 2019.)
  • 120 PLN - III termin (do 28 lutego 2019r.)
  • 130 PLN - IV termin (do 31 marca 2019r.)
  • 140 PLN - V termin ( do 30 kwietnia 2019r.)
  • 150 PLN - VI termin ( do 31 maja 2019r.)
  • 160 PLN - VII termin (w dniach 1 - 7 czerwca 2019r.)
  • 200 PLN - w dniu zawodów

Nie ma możliwości zwrotu opłaty startowej, Po opłaceniu 10 zł ,w terminie do 24 maja, opłata startowa może być przeniesiona na innego ( nowego) zawodnika oraz można dokonać zamiany danych w zgłoszeniu. Po tym terminie zmiany nie będą wprowadzane.